[ youth.rs ]

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG – PRODUŽEN ROK

Smart kolektiv iz Beograda i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) iz Podgorice produžile su rok za prijavljivanje na projektu „Partnerstvo za održivost“ do 26.12. Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva sa sedištem u Užicu, Prijepolju, Požegi i Novom Pazaru, koje su zainteresovane za uspostavljanje saradnje sa biznis sektorom, pronalaženje novih načina podrške za svoje aktivnosti i uspostavljanje kvalitetnih odnosa važnih za održivost organizacije, da se prijave za učešće u projektu PARTNERSTVO ZA ODRŽIVOST, finansiranog od strane Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora.

Učešćem u projektu, organizacije će imati priliku da steknu nova znanja i savladaju praktične instrumente potrebne za uspostavljanje saradnje sa biznis sektorom. Aktivnosti u okviru projekta uključuju:

· Program jačanja kapaciteta kroz seriju treninga u ključnim oblastima: Odnosi sa javnošću, Strateško planiranje, Korporativna filantropija, Biznis-NVO partnerstva

· Studijske posete organizacijama, udruženjima i preduzećima koje predstavljanju primere dobre prakse saradnje civilnog i poslovnog sektora

· Četvoromesečnu mentorsku podršku pri pripremi projekata za saradnju sa biznis sektorom

· Učešće na Sajmu partnerskih ideja, na kome će predstavnici/e organizacija imati priliku da direktno predstave svoje projektne ideje preduzećima i predstavnici lokalne uprave;

· Učešće na Forumu o međusektorskim partnerstvima i društveno odgovornom poslovanju, na kome će predstavnici/e sva tri sektora imati mogućnost da razmene iskustva

Takođe, učesnici/e projekta imaće pristup publikacijama i online resursima iz oblasti međusektorske saradnje i društveno odgovornog poslovanja.

Novi rok za dostavljanje prijava je 26. decembar 2012. Napominjemo da je broj organizacija koje mogu uzeti učešće u projektu ograničen.

Detaljne informacije o projektu, uslovima apliciranja i procesu selekcije možete naći na web sajtu Smart kolektiva www.smartkolektiv.org I CRNVO www.crnvo.me. Takođe, potrebne informacije možete dobiti slanjem e-maila na e-mail adresu milena@smartkolektiv.org , kao i pozivom na +381 (0) 11 2440 096.

Exit mobile version