[ youth.rs ]

POZIV na javnu debatu “Uloga drzave u kreiranju podsticajnog okruzenja za OCD – Trenutni izazovi”

Pozivamo Vas da ucestvujete u javnoj debati na temu: „Uloga drzave u kreiranju podsticajnog okruzenja za OCD – Trenutni izazovi“, koja ce se odrzati u ponedeljak, 24.decembra 2012. godine od 11 do 13 casova u Medija Centru (sala na I spratu), Terazije 3, Beograd.

Tema debate je nepovoljniji polozaj organizacija civilnog društva (OCD) uzrokovan najavljenim izmenama nekoliko zakona vaznih za naš rad. Postojeci zakoni i izmene Zakona o budžetskom sistemu, predlozene izmene Zakona o racunovodstvu i Zakona o porezu na dobit direktno uticu na rad organizacija civilnog drustva, ogranicavajuci ih u sprovodjenju redovnih aktivnosti. Osim predstavnika/ca organizacija civilnog drustva, u debati će ucestvovati predstavnici/e donatora i državnih institucija. Ucesce su potvrdili predstavnici Kancelarije za saradnju sa civilnim drustvom i Udruzenja „Mlada Srbija“, kao NVO za tehnicko-administrativnu i strucnu podrsku Ministarstvu omladine i sporta, dok su pozivi upuceni Upravi za Trezor i Ministarstvu finansija i privrede, ciju potvrdu ucesca ocekujemo.

Ukoliko ste zainteresovani da ucestvujete u debati, molimo Vas da ucesce potvrdite do petka, 21.decembra 2012 na adresu dejana@gradjanske.org ili telefonom na 011 3284 244.

Exit mobile version