[ youth.rs ]

Eko fest u akciji Čep za hendikep

Zelena omladina Srbije pridružuje se akciji Čep za hendikep koju organizuje Udruženje paraplegčara i kvadriplegičara Banata. U okviru akcije skupljaće se plastični čepovi od flaša kako bi se njihovom reciklažom obezbedila sredstva za ortopedska pomagala.
Ova akcija ima dva osnovna cilja, da se osobama sa invaliditetom omogući aktivniji život kroz nabavku ortopetskih pomagala, ali i da promoviše reciklažu i podigne svest građanja o važnosti pravilnog upravljanja otpadom.

U okviru ovogodišnjeg Eko Festa koji traje od 13. do 15. decembra biće organizovano prikupljanje reciklabilnog otpada, kao i čepova za ovu akciju. Prikupljanje čepova će se nastaviti i kasnije u prostorijama Zelene omladine Srbije.

Pozivamo sve posetioce Eko Festa da se donošenjem čepova pridruže akciji, te da nam se obrate ukoliko žele da se pridruže akciji nakon festivala kako zajednički pomogli Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara Banata.

Exit mobile version