[ youth.rs ]

Mladi pokazali da je Srbiji mesto u Evropi

Nakon dužeg procesa pripreme kandidature za članstvo u Evropskom Omladinskom Forumu (YFJ), KOMS je na poslednjoj Generalnoj Skupštini ove organizacije u Mariboru dobila status članice kandidata, postajući na taj način deo mreže koja predstavlja zajedničke interese 10 miliona organizovanih mladih širom Evrope.

 

 

Delegacija KOMS-a koju su činili Marija Bulat (Generalna Sekretarka), Milena Pecarski (UO) i Vukašin Grozdanović (UO) su nakon finalne prezentacije KOMS-a zaokružili napore našeg najvišeg predstavničkog tela mladih u Srbiji, obezbeđujući apsolutnu podršku 30 krovnih i 35 međunarodnih organizacija koje su glasale za prijem KOMS-a. Ovakav ishod je i dobar primer da mladi u Srbiji jesu ujedno i mladi Evropljani, kao i da evropska porodica ne može biti potpuna bez Srbije. Ovim članstvom glas mladih Srbije, kao ravnopravnih aktera, čuće se i na evropskom nivou.

“Ovo je priznanje za naš rad ali i rad svih onih koji su došli pre nas i postavili temelje omladinske politike u Srbiji i KOMS-a”, izjavio je Vukašin Grozdanović (Predsednik UO), zahvaljujući se članicama KOMS-a na veri, uloženom trudu i neprekidnoj borbi za prava mladih i bolji zivot.

Generalnoj Skupštini YFJ-a u Mariboru – evropskoj prestonici mladih za 2013. godinu, prisustvovao je i Nenad Borovčanin, državni sekretar za omladinu. Podržavajući ovaj važni korak za KOMS, on je podvukao da se time daje “legitimitet da učestvujemo i odlučujemo u odlukama koje se tiču kreiranja politike za mlade u evropskim institucijama”.

 

Putem video linka, Generalnoj skupštini se obratila i Snežana Samardžić Marković, podelivši iskustva iz vremena kada je bila Ministarka za omladinu i sport Republike Srbije i posebno istakla značaj učešća civilnog sektora (organizacija mladih i za mlade) u procesu razvoja omladinske politike.

Tokom ovog događaja, naša delegacija je učestvovala i u diskusijama o: potencijalnom novom rezimu viza i uticaju na mlade, pravima volontera i omladinskom radu, kao i u komisijama za politike o priznavanju neformalnog obrazovanja, pravima mladih i novoj EU agendi za mlade.

“Sada je vreme da slavimo glasno i ponosno”, rekao je Grozdanović, podsećajući i na nove izazove koji čekaju i na još mnogo toga što treba uraditi.

 

Exit mobile version