[ youth.rs ]

U poseti jednoj od vodećih kompanija u farmaceutskoj industriji

AmCham i Centar za razvoj karijere organizovali su posetu studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu kompaniji GlaxoSmithKline (GSK). Ova aktivnost tradicionalno se organizuje u okviru programa „Upoznaj biznis iz prve ruke“ i daje studentima mogućnost da se upoznaju sa poslovanjem uspešnih kompanija i ekspertizom i iskustvima menadžera i zaposlenih. Od 2008. godine, od kada se program sprovodi, realizovano je 16 poseta kompanijama članicama AmCham-a, a više od 500 studenata imalo je prilike da upozna biznis iz prve ruke.

„Na ovaj način kompanija GSK pruža studentima podršku u sticanju znanja i veština koje će im biti korisne prilikom zapošljavanja i daljeg obrazovanja. Ova poseta je deo šire inicijative naše kompanije, započete predavanjem koje je u oktobru direktor GSK u Drezdenu održao za 370 srpskih studenata farmacije. U narednoj godini pokrećemo i program studentskih praksi“, kaže Ana Pajuk- Kasprzak, generalna direktora GSK u Srbiji i Crnoj Gori. Ona ističe da odgovornost prema obrazovanju predstavlja značajan deo poslovanja GSK-a u Srbiji, kao jedne od vodećih inovativnih farmaceutskih kompanija na globalnom nivou.

Program “Upoznaj biznis iz prve ruke“ povezuje predstavnike vodećih stranih i domaćih kompanija sa studentima i mladim diplomcima Univerziteta u Beogradu. Zajednički ga sprovode Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i Centar za razvoj karijere, a obuhvata posete kompanijama članicama AmCham-a, kao i povratne posete Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata. Predviđen je i niz okruglih stolova i radionica u koje će biti uključeni studenti i drugi predstavnici akademske zajednice, u cilju promocije programa stručnih praksi. Studenti i diplomci Beogradskog univerziteta do sada su imali prilike da posete najuspešnije domaće i strane kompanije, među kojima su IBM, British American Tobacco, Holcim Srbija, Carlsberg Srbija, Merck Sharp & Dohme, Microsoft, opštu bolnicu Bel Medic, AK Karanović – Nikolić, Coca-Cola Hellenic Srbija, Hemofarm i Philip Morris u Srbiji.

Exit mobile version