[ youth.rs ]

Trideset dana mladih i za mlade

Koja su prava koja pripadaju mladima? Kako oni vide svoja prava u budućnosti? Zašto je važna interakcija omladine sa mladima u vaspitno popravnim domovima?

 

Na ova pitanja odgovor daće jednomesečni projekat pod nazivom “Naše sutra”, čije sprovođenje počinje u novembru 2012. godine. Sprovode ga u partnerstvu 4 nevladine organizacije – Beogradski centar za ljudska prava, Edukativni centar (Kruševac), BalkanIdea (Novi Sada) i Centar lokalne demokratije (Niš), u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i Vaspitno-popravnim domom iz Kruševca, a uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Projekat “Naše sutra” za cilj ima promociju prava mladih kroz njihovo viđenje sopstvene budućnosti. Tokom novembra, mladi će imati priliku da učestvuju na kreativnom konkursu, osvoje nagradu i izlože svoje radove. Planirano je da zatim posete Vaspitno popravni dom u Kruševcu, upoznaju se i druže sa mladima koji imaju drugačije životno iskustvo, učestvuju u radionicama žive biblioteke i u celom ciklusu nauče nešto novo.

Očekujemo da će projekat doprineti većoj vidljivosti problema sa kojim se suočavaju mladi iz Vaspitno-popravnog doma prilikom planiranja svoje budućnosti.

 

Za sve dodatne informacije: Nevena Nikolić/ Iva Danilović  Beogradski centar za ljudska prava, Beogradska 54/3, Beograd, Tel: 011/308 5328

 

Exit mobile version