[ youth.rs ]

Poziv za učešće na naprednom treningu za pisanje projekata za program Mladi u akciji EU

Da li je tvoja organizacija ili kancelarija za mlade otpočela razvoj projekta za program “Mladi u akciji” Evropske Unije? Da li ste zajedno sa partnerskim organizacijama popunili jedan deo projektnog formulara, ali vam je potrebna podrška da ga završite? Da li nameravate da projekat pošaljete u Brisel u nekom od sledećih rokova u toku 2013. godine?Da li vam možda (ranije) projekat nije bio odobren, pa vam treba podrška da ga popravite/bolje definišete?

 

 

Ukoliko je odgovor na neka od gore navedenih pitanja «Da», pozivamo te da se prijaviš na napredni trening i program podrške u organizaciji Kontakt tačaka za Program Mladi u akciji EU.
Četvorodnevni intenzivni trening imaće za cilj da unapredi razumevanje svih elemenata projektnog formulara Programa “Mladi u akciji” EU, kao i da, uz stručno nadgledanje trenera/eksperata, projekat bude detaljno razrađen. U okviru treninga će biti obrađeno pisanje projekata u okviru pod-Akcije 3.1 (treninga i umrežavanja i omladinskih razmena) i Akcije 2. Evropske volonterski servis.
Trening će biti održan u periodu od 14.18. novembra, 2012.

Nakon treninga, svim učesnicima treninga će biti pružena intenzivna podrška u razvoju projekata koja će uključivati komunikaciju telefonom i elektronskom poštom, kao i sastanke sa predstavnicima Kontakt tačaka.

Da biste se prijavili za učešće na Treningu, potrebno je da popunite formular i da ga pošaljete na adresu: hajdeda@mladiuakciji.rs, najkasnije do 5. novembra, 2012.

Trening se realizuje u sklopu projekta “Podrška kvalitetu implementacije međunarodnih omladinskih projekata u Srbiji u okviru programa Mladi u akciji EU” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, Republike Srbije, a koji realizuje Grupa “Hajde da…” u saradnji sa organizacijama BalkanIDEA iz Novog Sada i Edukativni centar iz Kruševca, kao zvanično imenovanim kontakt tačkama za Program Evropske unije “Mladi u akciji”.

Exit mobile version