[ youth.rs ]

Program podrške projektima popularizacije Interneta (4PI)

Počev od 2010. godine, Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) dodeljuje bespovratna sredstva za projekte koji su u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima Fondacije. Program podrške projektima popularizacije Interneta (4PI) za 2012. godinu kao ciljeve ima:

  1. Povećanje korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i pismu u nacionalnom internet adresnom prostoru (. srb i .rs domeni) i
  2. Povećanje broja registrovanih nacionalnih internet domena.

Za korišćenje bespovratnih sredstava iz 4PI mogu da konkurišu sva pravna lica ili preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, registrovani najkasnije do 1. septembra 2011.

Predloženi projekti moraju da budu u skladu sa 4PI ciljevima i bespovratna sredstva moraju da budu namenjena za neku od sledećih aktivnosti:

Sve aktivnosti moraju da budu realizovane na internet sajtu na jednom od nacionalnih internet domena (.srb ili .rs).

Sredstva 4PI se dodeljuju za sufinansiranje projekata u maksimalnom iznosu od 50% predviđenog finansijskog plana projekta.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju 4PI iznose 4.000.000 dinara. Iznos odobrenih sredstava ne može da bude manji od 300.000 dinara, niti veći od 700.000 dinara. Navedeni iznosi su iskazani bez uračunatih pripadajućih poreza.

 

Krajnji rok za realizaciju projekata je 31. jul 2013. godine.

Exit mobile version