[ youth.rs ]

Fakultet za medije i komunikaciju

  Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra79
  Telefon: 24 24 800
  Faks: 24 24 800
  Sajt: http://www.fmk.singidunum.ac.yu/
  E-pošta: fmk@singidunum.ac.yu

 

O Fakultetu: Program fakulteta sačinjen je u saradnji sa francuskim i američkim univerzitetima. Studenti sami biraju kurseve koje žele da slušaju i na taj način sami formiraju profil svojih studija – u okviru ponuđnih predmeta. Osnovne studije: Studijski programi: Novinarstvo

Mediji i komunikacije

 Službe fakulteta:

Dekanat Fakulteta –  tel: 24 24 800

Studentska služba –  fmk@singidunum.ac.yu

 Studentski Info:

Sportske aktivnosti –  tel: 30-93-220

 Prijemni ispit Konkurišu svi kandidati koji imaju prethodno završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja Sistem izbora kandidata:Na osnovu opšteg uspeha iz srednje škole – 40% od ukupnog broja bodova

Na  osnovu rezultata pokazanih na testu sklonosti i sposobnosti – 60% od ukupnog broja bodova

Exit mobile version