[ youth.rs ]

Foto kino klub Pozarevac – konkurs za izlozbu

Foto kino klub Pozarevac organizuje 30. izložbu umetničkih fotografija “15 OKTOBAR ”

Rok za dostavljanje radova:
15.09. 2007. god.

 

Žiriranje radova:
22.09. 2007. god.

Svečano otvaranje
izložbe:
13.10. 2007. god.

Vraćanje radova do:
31.12. 2007. god.

PROPOZICIJE I PRAVILNIK

1. Organizator izložbe je:

– Foto kino klub “Požarevac”

2. Izložba je otvorena za sve autore iz Srbije, kao i za autore iz drugih država.

Svaki autor, koji pošalje fotografije za izložbu, uplaćuje kotizaciju u iznosu od:

– 400,00 din. za učesnike iz Srbije

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Foto kino kluba broj: 160-18471-50.

Autori iz drugih država, koji pošalju fotografije za izložbu, plaćaju kotizaciju u iznosu od:

– 20 evra

Kotizacija se dostavlja u posebnoj koverti u istom paketu sa fotografijama

Radovi koji stignu bez kotizacije neće biti vraćeni, niti žirirani. Kotizacija
će se koristiti za pokriće dela troškova
izrade kataloga i PTT troškova.

3. Tema izložbe obuhvata:

a) Fotograf na delu – tema koja treba da promoviše raznovrsne aspekte u procesu stvaranja fotografije;
b) Slobodna – podrazumeva potpuno slobodan način izražavanja i obrade

Svaki autor može poslati do 4 fotografije ukupno (C/B ili u boji). Primaće se svi formati
između18 x 24 i 30 x 45 cm, a mogu biti kaširani na podlogu koja nije deblja od 1 mm.

4. Na poleđini svake fotografije
navesti sledeće podatke:
– naziv fotografije
– ime i prezime autora
– telefon, adresu i klub autora
5. Radovi za izlaganje biće odabrani od strane stručnog žirija i sa potvrđenim ugledom u fotografskoj umetnosti, i sa delegatom iz FSS.

Žiri:

1. Milan Marković, MF FSS, Predsednik
2. Milan Živković, MF FSS, Član
3. Dragan Feldić, FA 1 FSS, Član

Odluka žirija je konačna.

6. Izložba se organizuje pod
patronatom FKS Srbije br. 2007/18

7. Molimo da ne šaljete pošiljke sa fotografijama teže od 800 grama. Fotografije koje stignu nakon predviđenog roka, neće biti žirirane.

8. Od odabranih radova žiri će
za pojedinačan rad i za kolekciju
dodeliti: I, II, III nagradu i do tri
pohvale.

9. Radovi se dostavljaju na
adresu:

Foto kino klub “Požarevac”
Veljka Dugoševića 14
12000 Požarevac
Srbija

10. Organizator izdaje katalog
izložbe.

11. Autori se odriču nadoknade
za korišćenje fotografija za rep-
rodukovanje u katalogu i promo-
ciju izložbe

12. Slanjem radova na izložbu
i popunjavanjem prijave, autor
prihvata odredbe ovih propozi-
cija, a organizator zadržava pra-
vo da radove koje ne odgovaraju
propozicijama odbaci pre žiriranja.

Informacije:

E-pošta: fotokinoklub@yahoo.com
www.fotokinoklub.com
tel/faks: 012/225-467

PRIJAVA AUTORA:
Datum prijave: ____________2007. godine

Prezime i ime autora:

Adresa autora:

Telefon, mob. telefon i E – pošta autora:

Godina rođenja i zanimanje:

Zvanje autora u FKSS i matični klub/društvo:

Adresa,telefon i E – pošta kluba /društva:

_______________________________

Potpis autora

PRIJAVA RADOVA:

Tema “FOTOGRAF NA DELU” Tema: “SLOBODNA”

1. _______________________ 1. __________________________

2. ______________________ 2. __________________________

3. ______________________ 3. __________________________

4. ______________________ 4. __________________________

Exit mobile version