[ youth.rs ]

Putujući letnji univerzitet Balkan Funk

Putujući letnji univerzitet Balkan Funk (Travel Summer University Belgrade- Zadar: TSU Balkan Funk), održava se od 16. do 30. jula, kada će četrdeset studenta širom Evrope posetiti Beograd, a zatim Zadar, upoznajući se sa kulturološkim i istorijskim specifičnostima Srbije i Hrvatske. Tokom ove dve nedelje studenti će kroz različite aktivnosti (edukativne, zabavne, turističke) saznati kako izgleda svakodnevni život u Beogradu, Novom Sadu, Zadru, Splitu i Zrću sa ciljem poštovanja i uvažavanja kulturne raznolikosti.

Letnji univerzitet je projekat iniciran od strane najvećeg studenstkog foruma AEGEE Europe koji je aktivan kroz 209 predstavništva širom Evrope. Cilj projekta je da participanti, kroz dve do četiri nedelje intenzivnog tematskog programa, steknu predstavu o toj zemlji sa svim njenim pojedinostima i da kroz neformalno obrazovanje razmene iskustva sa studentima iz drugih krajeva Evrope.

 

Treće nedelje jula, članovi studentske organizacije AEGEE Beograd realizovaće prvu nedelju TSU Balkan Funk letnjeg univerziteta, kojem se mogu priključiti svi zainteresovani za članstvo u AEGEE Beogradu. Zatim se program nastavlja još jednu nedelju u Zadru, čime ovaj projekat ispunjava jedan od glavnih ciljeva AEGEE Europa koji se zalaže za prevazilaženje predrasuda i stvaranje jednog tolerantnnog društva koji počinje na mladima.

O programu Putujućeg letnjeg univerziteta možete se informisati i na blogu, koji vodimo u svrsi pripreme učesnika koji će posetiti Beograd i Zadar.

Exit mobile version