[ youth.rs ]

Fakultet za menadžment

  Adresa: Palmira Toljatija 3, Novi  Beograd
  Telefon: 260-40-22, 260-49-95
  Faks: 2604 022
  Sajt: http://www.management.uni-bk.ac.yu/
  E-pošta: dragananesovic@amadeus.uni-bk.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fakultet za menadžment "Braća Karić" je rezultat zajednićkog rada, znanja i iskustva Kompanije "Braća Karić" i asocijacije WTA iz Toronta.

Već 27. maja 1992. godine odlučeno je da se raspiše konkurs za upis studenata u prvu godinu studija.

Danas, posle deset godina postojanja i uspešnog rada Fakulteta za menadžement "Braća Karić", sa zadovoljstvom ističemo da naši diplomirani menadžeri rade na prestižnim pozicijama u renomiranim firmama u zemlji i inostranstvu.

Alumni Asocijacija-asocijacija diplomiranih menadžera Fakulteta za menadžemnt "Braća Karić", samo još više doprinosi da se mreža uspešnih ljudi koji su na ovom Fakultetu potkovni znanjem, širi i opstaje.

Osnovne studije:
USMERENJA

1. MENADŽMENT U FINANSIJSKOM SEKTORU
2. MARKETING MENADŽMENT
3. MEĐUNARODNO POSLOVANJE
4. MENADŽMENT U TURIZMU
5. MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
6. MENADŽMENT U AGROBIZNISU
7. MANAGEMENT SCIENCE
8. MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA
9. MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 2606 352

Studentska služba  – tel 2604-022 lok 254

Studentski Info: AIESEC, ASM i Studentski klubovi

Prijemni ispit

Na konkurs mogu da se prijave svršeni maturanti četvorogodišnjih srednjih škola.

Student osnovnih studija drugog fakulteta ima pravo da nastavi studije na ovom Fakultetu, ako ispuni uslove da upiše narednu godinu studija. Pravo prelaska student ne može ostvariti u toku prve i četvrte godine studija i u statusu apsolventa.

Exit mobile version