[ youth.rs ]

Poziv za učešće na „Svetskoj konferenciji mladih lidera i preduzetnika“

Svetska mreža mladih lidera i preduzetnika (WNYLE) organizovaće „Svetsku konferenciju mladih lidera i preduzetnika“ u Tampereu u Finskoj u periodu od 13-15. septembra 2012. godine.

Konferencija predstavlja godišnji globalni forum koji okuplja najtalentovanije mlade lidere i preduzetnike širom sveta i globalni je centar mladih lidera i inovacija u preduzetništvu. Poznati „Svetski Lideri“ koji su pozvani na konferenciju razmeniće svoja iskustva, poslovne vizije i konkretne tehnike potrebne za lični razvoj sa petstotina učesnika i pedeset mladih lidera i preduzetnika koji će biti u prilici da predstave svoje inicijative.
WNYLE je nezavisna, međunarodna, neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi specijalizovana u promociji inovativnog preduzetništva i liderskih sposobnosti mladih.

Prijava za učešće vrši se direktno na sajtu konferencije, na kom se mogu naći i dodatne informacije o organizaciji i mogućnostima finansijske podrške za troškove puta i smeštaja: www.wnyleworldconference.org.

Exit mobile version