[ youth.rs ]

Poljoprivredno hemijska škola

Adresa: Miloša Obrenovića 90
Telefon: 8721-375
Faks: 8721-532
Sajt: http://www.polj-hemskola.edu.yu/
E-pošta: phskola@verat.net

 

O školi: Poljoprivredno – hemijsko školstvo u Obrenovcu postoji više od 20 godina.U početku se ono odvijalo u okviru Školskog centra ''27 mart'', a od  februara 1994. godine u Poljoprivredo – hemijskoj školi, koja se nalazi u samom gradskom jezgru. Ulazak u školsko dvorište i zgradu omogućen je iz dve ulice, Miloša Obrenovića i Save Kovačevića.

Školsku zgradu ( izgrađenu 60-tih godina XX veka) pored Poljoprivredno – hemijske škole sa ravnopravnim statusom koristi i Gimnazija ( u suprotnoj smeni ). Početkom 2007. godine završeni su radovi na izgradnji jednog dela nove školske zgrade, a planu je i izgradnja  drugog dela sa učionicama.Jedan deo školskog dvorišta je prekriven sportskim terenima ( košarkaško igralište i teren za mali fudbal ). dok je ostatak dvorišta pod  zelenom površinom koju uređuju učenici pojedinih profila u okviru praktične nastave.

 

Obrazovni profili:  U poljoprivredno-hemijskoj školi obrazovno -vaspitni rad se realizuje u dva područja rada:

Poljoprivreda. proizvodnja i prerada hrane

Hemija i nemetali

Exit mobile version