[ youth.rs ]

Studijsko putovanje – Žene u poljoprivredi

U sklopu programa People 2 People (P2P) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva u studijskom putovanju pod nazivom „Žene u poljoprivredi“ koje će se održati od 29 maja do 1 juna 2012. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje evropskih politika, programa i zakonske regulative vezano za mesto žena u poljoprivredi. Cilj je takođe i pružanje prilike učesnicima za međusobnu razmenu znanja i iskustava, kao i umrežavanje učesnika, kako međusobno, tako i sa predstavnicima organizacija civilnog društva na nivou EU i na nivou zemalja članica. Učesnicima će biti predstavljeni i primeri nacionalnih, a ako to bude moguće i regionalnih politika i aktivnosti na ovu temu.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrana četiri predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljene organizacije iz različitih delova Srbije, a prednost će imati predstavnici i predstavnice organizacija koje imaju iskustva sa predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do 16 aprila 2012. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku

isključivo putem elektronske pošte na adresu  p2p.rs@tacso.org.

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje:

Exit mobile version