[ youth.rs ]

Bespovratna finansijska sredstva smerena na promovisanje uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava

USAID projekat održivog lokalnog razvoja poziva potencijalne kandidate da podnesu prijavu (na engleskom jeziku) za bespovratna sredstva usmerena na promovisanje uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava. Cilj je da se poveća učešće javnosti u procesu donošenja odluka i poboljša saradnja između sektora na lokalnom i međuopštinskom nivou.

Za dalje informacije, preuzmite dokumentaciju (dostupnu isključivo na engleskom):

RFA Full Application

Annex A Application Background

Annex B Grant Application Instructions and form

Annex C Grant  Application Budget Instructions and forms

Annex C Grant Budget form

Annex D Applicant Self-Assesment form

Annex E Required certifications package

Exit mobile version