[ youth.rs ]

Prijavljivanje za ucesce u programu Naša buducnost EU 2012

Da li ste zainteresovani za praktično istraživačko iskustvo i međunarodnu saradnju? Želite li da upoznate ljude iz Holandije i sa Kosova, i razmenite ideje i razmišljanja o aktuelnim pitanjima i dešavanjima? Da li ste zainteresovani za odnose između Beograda i Prištine i proširenje Evropske unije? Ako je tako, onda se prijavite za učešće!    

Ovogodišnje izdanje programa Naša budućnost EU započinje petodnevnim treningom. Trening će se održati od 26. do 30. marta u Prištini, Kosovo, i obradiće tri teme:   

– Budućnost multikulturalizma: Potraga za identitetom 
–  Omladinska politička participacija: Mladi kao konzumenti ili proizvođači politike 
–  Rod u evropskoj perspektivi: izgledi i razmišljanja  

Šest učesnika/ca iz Srbije će zajedno sa učesnicima iz Kosovo i Holandije formirati tri mešovita istraživačka tima. Oni će dizajnirati strategiju istraživanja, koju će sprovesti u praksi tokom 24 nedelje koje slede.

Projekat nudi učesnicima jedinstvenu priliku da:   
–  ispitaju i uporede aktuelna pitanja istovremeno na Kosovu, Srbiji i Holandiji; 
–  podele svoja zapažanja putem interneta sa ostatkom sveta;
–  naprave video intervjue sa relevantnim akterima;  
–  predstave rezultate istraživanja tokom završne konferencije u oktobru u Beogradu, Srbija.    

Tokom programa, organizatori će obezbediti smeštaj, hranu i piće, interesantne i kvalitetne predavače i trenere, kao i stručnu podršku istraživačkim timovima.     Pošaljite svoju ispunjenu prijavu pre 5. februara na: office@ngofractal.org (naslov poruke: “OF aplikacija 2012”).

Sva pitanja takođe možete poslati na mejl office@ngofractal.org .

Obrazac za prijavu i poziv (na engleskom) mozete preuzeti ovde – Call for Applications and Application Form .

Exit mobile version