[ youth.rs ]

Zakon o mladima počinje da se primenjuje od 16. januara

Zakon o mladima, koji bi trebalo da unapredi omladinski sektor i osigura institucionalni okvir za brigu o mladima na nacionalnom i lokalnom nivou, počeće da se primenjuje od 16. januara 2012.

U Srbiji će prvi put biti osnovan Savet za mlade, koji će činiti predstavnici relevantnih vladinih organa uprave, nevladinog sektora, kancelarije za mlade i drugi.

Zakon će uvesti promene u oblasti prijavljivanja na konkurse Ministarstva omladine i sporta, finansiranja budućih projekata, kao i praćenja rada svih partnera koji sprovode projekte omladinske politike.

U Ministarstvu omladine i sporta će 16. januara 2012. početi upis u jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Exit mobile version