[ youth.rs ]

Internacionalna Škola Mira

Od 20. do 30. jula 2007. pokret Pax Christi organizuje internacionalni susret mladih u regiji Doboj, nazvan Internacionalna Škola Mira, koji će okupiti mlade iz Njemačke i BiH. Grad domaćin će biti Derventa gdje će se i realizovati većina aktivnosti.

Internacionalna Škola Mira će, osim praktičnih aktivnosti vezanih za uređenje grada, edukativnog dijela radioničarskog tipa, te cjelodnevnih druženja uz sport, rekreaciju i zabavu, pružiti mladima mogućnost dvodnevnog odlaska u Sarajevo, obilazaka muzeja, upoznavanja sa radom mirovnih organizacija koje djeluju na tom području.

Ukoliko:
– ste između 18 i 26 godina starosti, te živite u Derventi, Doboju, Tesliću, Brodu i okolini…
– imate vremena između 20. i 30.07. 2007…
– želite sa omladinom iz Njemačke u trajanju od 9 dana da se družite, učite i radite…
– želite uspostaviti nove kontakte i prijateljstva…

… Prijavite se imenom i prezimenom/ adresom/ brojem telefona/ datumom rođenja u mirovnu organizaciju Pax Christi u Derventi (tel. 053/312-680 ili pc.derventa@teol.net) do 10. jula 2007.

Za uspješnu realizaciju ove manifestacije, potrebna nam je i Vaša pomoć! Prijavite se, učestvujte, dajte svoj doprinos!

Kako možete doprinijeti uspješnosti realizacije Internacionalne Škole Mira?
– Mogu ugostiti jedno ili dvoje učesnika/ca iz Njemačke u svom domu (prenoćište uz doručak);
– Mogu pomoći u nabavci materijala za rad (npr. boje za vanjske zidove, alat za bojenje, čišćenje i slično);
– Mogu obezbijediti dovoljno voća i povrća za pripremu jednog obroka za grupu;
– Mogu pomoći održavanju Internacionalne Škole Mira kroz finansijski doprinos u iznosu od _____ KM.

Ukoliko imate svoju ideju o mogućnostima Vaše participacije i doprinosa, molimo da nas kontaktirate…

Pax Christi Ahen/Njemačka i projekat Pax Christi-ja u Derventi kao dio internacionalnog katoličkog mirovnog pokreta, radi duže vrijeme na susretima i toleranciji između različitih društvenih grupa u Njemačkoj i na projektima u inostranstvu. Implementacija Pax Christi projekta u Derventi je počela od marta 2007. god. i u narednim godinama svog djelovanja na području regije Derventa/Brod/Doboj/Teslić, Pax Christi želi da u saradnji sa lokalnim partnerima iz javnog života, vjerskih institucija i društva, izgradi i razvije projekat susreta, dijaloga i međusobne tolerancije. Pridružite nam se…

Više informacija o Pax Christi na: www.paxchristi.net i www.paxchristi-aachen.de

Exit mobile version