[ youth.rs ]

Jednodnevni trening o slobodnmom pristupu informacija od javnog značaja

Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji s Američkim udruženjem pravnika/Pravnom inicijativom za Centralnu Evropu i Evroaziju (ABA/CEELI), organizovaće, od juna do decembra 2007. godine, treninge o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji. Predavači na ovim seminarima biće eminentni domaći stručnjaci.

Centar će u petak 6. jula u Boljevcu organizovati drugi jednodnevni trening za sve koji po Zakonu imaju pravo da zahtevaju informaciju od nadležnog organa ili institucije – prvenstveno za advokate, pravnike i zastupnike privrednih subjekata, aktiviste nevladinih organizacija, predstavnike medija i šire javnosti. Cilj ove aktivnosti je da se prava predviđena Zakonom približe potencijalnim tražiocima informacija, kako bi se olakšala njegova primena. Trening će biti održan u hotelu Rtanj – Balašević kod Boljevca, sa početkom u 9 časova (preliminarni program u prilogu).

Pozivamo sve zainteresovane za učešće na ovom treningu da se obrate Anđelki Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava, putem telefona +381 11 344 7120 ili 344 7121 ili putem elektronske pošte na andjelka_yu@yahoo.com (sa naznakom: Trening u Boljevcu)

Trening o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Boljevac, Hotel Rtanj-Balašević, 6. jul 2007

9.00 – 9.15  Otvaranje seminara, Jelena Jolić, ABA/CEELI

Anđelka Marković, Beogradski centar za ljudska prava

 

9.15 – 10.30 Dosadašnja iskustva Poverenika, Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja Republike Srbije

10.30 – 11.00  Pauza

11.00 – 12.00 Odnos prava na privatnost i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Nevena Ružić, Misija OEBS u Srbiji

12.00 – 12.15  Pauza

12.15 – 13.30 Nedostaci pravnog poretka u oblasti slobodnog pristupa informacijama, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

13.30 – 15.00  Ručak

15.00 – 16.00 Panel diskusija, Rodoljub Šabić, Nevena Ružić, Nemanja Nenadić

16.00   Evaluaciona sesija, Jelena Jolić, ABA/CEELI

Anđelka Marković, Beogradski centar za ljudska prava

17.00  Odlazak učesnika 

Exit mobile version