[ youth.rs ]

Sajam mladosti u Leskovcu

Cilj Sajma je da građanima a pre svega mladim ljudima predstavimo aktivizam i kreativnost mladih ljudi ali i napore organizacija i institucija koje čine kako bi unapredili uslove života mladih na teritoriji Jablaničkog okruga.

mesto: Bulevar oslobodjenja, ispred terase hotela Beograd
vreme: 2. septembar 2011. od 12 do 14 h

Sajam ima četiri programske komponente:
1. Sajam omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima – na kome će učestvovati predstavnici učeničkih parlamenata srednjih škola, studentskih parla…menata, omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima kao i kancelarija za mlade sa teritorije Jablaničkog okruga. Učesnici će imati priliku da, na posebno opremljenim štandovima, prikažu svoje promotivne materijale i dostignuća u oblasti omladinskog rada.
2. Izložbeni program – kojim će biti omogućeno da kreativni mladi ljudi prikažu svoje radove (likovne radove, fotografije i sl.)
3. Muzički program – u kome će na posebno postavljenoj bini učestvovati mladi Di Džej – Džoni
4. Sportski program – na kome će posetioci Sajma moći da učestvuju u „takmičenjima“ kao što su: natezanje konopca, trka u džakovima i brzo ispijanje soka.

 

Edukacioni centar Leskovac

Exit mobile version