[ youth.rs ]

KONKURS ZA UPIS NOVIH STUDENATA/KINJA U SANDŽAKU NA UNIVERZITETSKI KURS: “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“

Centar za omladinski rad i Urban in u saradnji sa švedskim univerzitetom oglašavaju upis za 20 studenata i studentkinja na univerzitetski kurs Liderstvo i razvojni omladinski rad, koji će biti stipendirani uz podršku Ambasade Velike Britanije i Balkanskog fonda za demokratiju. Po završetku studenti i studenkinje dobijaju diplomu švedskog univerziteta koja nosi 30 ESBP bodova.

Obrazovanje studenata/kinja se dešava u okviru drugog ciklusa projekta “Prevencija konflikata u Sandžaku kroz razvoj konstruktivnih kapaciteta mladih”. Predavanja će se održati u Novom Pazaru, trajaće 8 meseci, a počinju u oktobru 2011. Univerzitetski kurs mogu pohađati svi zainteresovani od 18-45 godina koji žele da se profesionalno usavrše u radu sa mladima i razvoju svoje zajednice. Predavanja su prilagođena za kandidate koji su već zaposleni ili studiraju.

Krajnji rok za prijavu je 14.septembar 2011. Prijavni formular možete preuzeti ovde. Za više informacija molimo kontaktirajte nas na telefon 020 331 570 ili e-mail: czor.np@czor.org

Brošuru o univerzitetskom kursu ”Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” (30 ECTS) možete preuzeti ovde.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku, prijavite se i postanite stipendirani student na švedskom univerzitetu!

Exit mobile version