[ youth.rs ]

Seminar “Ekološko pravo – moje pravo”

“EKOLOŠKO PRAVO – MOJE PRAVO” | Novi Sad od 9.-11. septembra 2011. godine.
Seminar se realizuje u okviru istoimenog projekta sa ciljem osnaživanja i informisanja mladih ekoloških aktivista iz Vojvodine za učešće u procesima donošenja odluka u vezi sa zaštitom životne sredine, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta u okviru konkursa “Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja“.

Krajnji rok za prijavljivanje je 1. septembar 2011. Popunjene prijavne formulare pošaljite na adresu refugium.novisad@gmail.com

Udruženje ”Refugijum”
Dr Laze Stanojevića 9
21000 Novi Sad
Tel: +381 63 122 77 17

Email: refugium.novisad@gmail.com
Exit mobile version