[ youth.rs ]

Preko veze ili poznanstva

Veza ili poznanstvo i dalje su najčešći način zapošljavanja u državnim firmama pokazuje istraživanje sajta za zapošljavanje infostud.com. Kandidate za posao preko konkursa uglavnom traže privatne firme.

Čak 51 odsto ispitanika u državnim firmama zaposlilo se preko veze ili prijatelja, 15 odsto preko sajtova za zapošljavanje, a 21 odsto ispitanika se izjasnilo da ih je poslodavac sam kontaktirao.

Nešto drugačija situacija je u privatnim stranim firmama. Preko sajta za zapošljavanje posao je dobilo 47 odsto anketiranih, preko veze 25 odsto, dok je poslodavac kontaktirao 20 odsto zaposlenih.

U domaćim privatnim firmama moguće je naći posao i preko veze i putem konkursa, navodi se u istraživanju sajta poslovi infostud. 39 odsto ispitanika zaposlilo se preko veze, 35 odsto preko oglasa za posao.

“Slična situacija je u svim postsocijalističkim tranzicionim društvima. Mali broj radnih mesta, partokratija, mito i korupcije dovele su do toga da se u poslednjih dvadeset godina ,bar kada su u pitanju državne službe, princip konkursa ugasio”, navodi sociolog Božo Milošević.

Pored društvenih okolnosti proces vraćanja konkursa na velika vrata usporavaju i brojne predrasude kojima su ljudi opterećeni.

“Ne možemo pobeći od činjenice da zapošljavanja preko veze ima, ali takođe ne treba živeti u ubeđenju da se posao može naći samo na takav način, jer sa tim ubeđenjem propuštate da vidite dobre prilike za posao. Na sajtu Infostud jesu poslovi privatnih firmi, ali na mesečnom nivou ima i po nekoliko oglasa državnih preduzeća”, navodi Elena Erdeljanović iz sajta za zapošljavanje Poslovi Infostud.

Izvor: RTV

Exit mobile version