[ youth.rs ]

Konkurs za učenike romske nacionalnosti

Kao rezultat sprovođenja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Valjevu Grad Valjevo će u 2011/2012. stipendirati romske učenike i učenice srednjih škola, studente i studentkinje fakulteta koji su u prethodnim godinama školovanja ostvarivali dobre rezultate.Cilj konkursa je da se pažnja javnosti u Valjevu usmeri na mlade Rome i Romkinje koji su u procesu obrazovanja i postižu dobre rezultate, da se za njih osigura minimalna finansijska pomoć, i da se na taj način ova populacija motiviše i podstakne na veoma važan poduhvat školovanja.

Ko može dobiti stipendiju
Pravo učešća na konkursu za dodelu stipendija u školskoj 2011/2012. godini imaju romski učenici srednjih škola i studenti. Grad Valjevo će obezbediti stipendije za učenike i učenice koji su ove godine završili osnovnu školu i upisuju neku od srednjih škola u Valjevu, kao i za sve učenike koji upisuju II, III ili IV razred u nekoj od valjevskih srednjih škola. Stipendiju mogu dobiti i romski studenti, studentkinje iapsolventikoji redovno pohađaju neku od akreditovanih visokoobrazovnih ustanova na teritoriji RepublikeSrbije i polaznici postdiplomskih studija na visokoobrazovnim ustanovama.
Merila i vrednovanje
Merilo za dodelu stipendija srednjoškolcima i studentima jeste prosečna ocena u prethodno završenim razredima školovanja,odnosno prosečna ocena na prethodno položenim ispitima. Kandidati koji su tokom školovanja ili studija osvojili nagradu na takmičenju bilo kog ranga ili su aktivni i imaju rezultate u vannastavnim aktivnostima/sekcijama (naučna, pozorišna/dramska, likovna, foto, sportska, muzička i dr.) ili su imali objavljene literarne i seminarske radove, imaće prednost prilikom dodele stipendija. Prilikom vrednovanja prijava uzimaće se u obzir i materijalni položaj kandidata.
Kako se prijaviti za stipendiju
Rok za prijavu za stipendiju ističe u petak, 30. septembra 2011. godine u 15 časova.
Tekst konkursa koji sadrži uslove koje treba da ispune kandidati kao i obrazac prijave za konkurs se može preuzeti u prizemlju zgrade Gradske uprave u Valjevu, Karađorđeva 64 ili sa zvaničnog sajta grada Valjeva na adresi: www.valjevo.org.rs na strani „Javni oglasi“.
Za sva pitanja u vezi uslova i postupka za prijavu za stipendije kandidati se mogu obratiti u Odeljenjeza društvene delatnosti na telefon  014 294 918 ili elektronskom poštom na adresu: zastupnikmanjina.valjevo@gmail.com ili vladimir.pantic@valjevo.org.rs.
Exit mobile version