[ youth.rs ]

Iz budžeta će se finansirati 35.500 novih studenata

U školskoj 2011/12. godini o trošku budžeta školovaće se 35.500 studenata prve godine osnovnih akademskih, stukovnih i master studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač država, odlučila je danas Vlada Srbije.

Od tog broja 8.687 studenata biće upisano na visokoškolske ustanove u Vojvodini, rekao je šef vladine Kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović, nakon sednice vlade.

Državni fakulteti do kraja maja objaviće zajednički konkurs za upis brucoša, a kako je ranije najavio rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević, na 31 fakultetu tog univerziteta biće upisano oko 9.200 brucoša.

Predloženi upisni rokovi ostaju kao i prošle godine, pa će prijavljivanje biti od 22. do 24. juna, a prijemni do 27. do 29. juna, rekao je Kovačević.

Srbija ima osam državnih univerziteta i oko 240.000 studenata na državnim i privatnim fakultetima.

Prema dosadašnjim konkursnim pravilima, prilikom upisa kandidati se rangiraju na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita.

Maksimalan broj poena koji kandidat može da osvoji je 100, uspeh iz srednje škole “nosi” najviše 40 bodova, dok se na prijemnom ispitu može prikupiti najviše 60 poena, odnosno 80 bodova za kandidate na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti na ustanovama iz umetnosti.

Uspeh iz srednje škole dobija se zbirom prosečnih ocena od prvog do četvrtog razreda srednje škole pomnožen sa dva, predviđaju pravila konkursa.

Iz Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta preporučuju budućim brucošima da upisuju samo akreditovane fakultete i studijske programe i podsećaju da se na sajtu Komisije nalazi spisak ustanova koje su dobile dozvolu za rad.

Izvor: Tanjug

Exit mobile version