[ youth.rs ]

Konkurs – Bolje je udvoje

U saradnji sa Fondacijom Skan i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE) iz Holandije, BCIF pokreće program Bolje je udvoje, nastojeći da podstakne udruženja građana na razvijanje i primenu modela Budi drugar/drugarica u Srbiji,  kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Program sprovodimo sa ciljem da podržimo udruženja građana u Srbiji u razvijanju konkretnih projekata koji će se zasnivati na modelu budi drugar/drugarica za decu i mlade sa invaliditetom.

Na osnovu prijava na konkurs, biće odabrano 10 udruženja građana koja će dobiti finansijsku podršku u iznosu od po najviše 9.500,00 evra za sprovođenje svojih projekata. Za sve odabrane organizacije biće obezbeđen trening koji će držati holandske ekspertkinje, a pored obuke za primenu modela Budi drugar/drugarica,treningima za cilj i podsticanje saradnje među organizacijama iz različitih regiona u Srbiji.

> Poziv udruženjima građana u Srbiji za prijavu nacrta projekata.pdf

> Prijavni formular za nacrt projekta.doc

Više informacija o uslovima konkursa možete naći u priloženim dokumentima.

Exit mobile version