[ youth.rs ]

Bespovratna sredstva za klastere i mala preduzeća

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije objavilo je danas javni poziv za bespovratna sredstva za podršku razvoju inovativnih klastera i podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (MSPP) za jačanje inovativnosti.

Ciljevi mera podrške razvoju inovativnih klastera su jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz partnerstvo među preduzećima i uspostavljanje strateškog partnerstva radi rasta specijalizacije.

Bespovratna sredstva treba da doprinesu i povećanju obima i vrednosti prometa preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i uspostavljanju saradnje sa klasterima u regionu i pripremi za zajedničke projekte.

Za novoosnovane inovativne klastere predviđena su bespovratna sredstva od 200.000 dinara do maksimalno dva miliona a za postojeće klastere od minimalno milion do maksimalno deset miliona dinara.

Mere podrške MSPP za cilj imaju podršku razvoju inovacija, povezivanje MSPP sa naučnim institucijama i transfer znanja, povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na tržištu i rast broja MSPP koja ulažu u inovativne aktivnosti.

Iznos bespovratne pomoći za MSPP, kako se navodi u javnom pozivu, ne može biti manji od 100.000 dinara ni veći od milion i po.
Za oba javna poziva važi da privredni subjekti koji se prijave moguda ostvare pravo na sufinansiranje do 50 odsto troškova.
Mere podrške razvoju inovativnih klastera i MSPP za jačanje inovativnosti Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.
Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Exit mobile version