[ youth.rs ]

Najbolja poslovna inovacija srednjoškolaca Srbije

Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji u saradnji i uz finansijsku podršku USAID Projekta za razvoj konkurentnosti Srbije, predstavlja takmičenje “Najbolja poslovna inovacija srednjoškolaca Srbije” na kome će biti nagrađene najinovativnije ideje timova srednjoškolaca iz Srbije.

Pravila učešća:

Svi učenici koji su redovno upisani u srednju školu u školskoj 2010/2011. godini imaju pravo učešća na takmičenju. Učenici su u obavezi da formiraju timove od najmanje tri, a najviše šest članova. Timove mogu činiti učenici različitih škola. Jedan učenik može biti član više timova. Tim u istom sastavu učestvuje sa samo jednom idejom.

Prijava je besplatna i podrazumeva pružanje osnovnih podataka o članovima tima kao i informacije o poslovnoj inovaciji.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate kancelariju Dostignuća mladih u Srbiji putem mejla office@ja-serbia.org ili na brojeve telefona: 011 3345 691 i 011 3346 368.

Rok za prijavljivanje:

Krajnji rok za slanje opisa vaše ideje je 17. jun 2011. godine.

Obuke i mentorski proces za timove će se odvijati u periodu jul-septembar 2011. godine, prema unapred utvrđenom rasporedu, koji će zavisiti od teritorijalne pripadnosti prijavljenih timova.

Usmene prezentacije ideja biće održane u decembru 2011. godine.

Kriterijumi:

Prijavljivanje se vrši putem interneta, i to do 17. juna 2011. godine.

Timove moraju činiti najmanje tri, a najviše šest članova.

Članovi timova mogu biti učenici različitih srednjih škola u Srbiji.

Jedan učenik može biti član više timova.

Tim u istom sastavu razvija jednu poslovnu ideju.

Svi timovi koji žele da se kvalifikuju za sledeći krug takmičenja moraju učestvovati u dodatnim obukama koje realizuje organizator takmičenja.

Sastav timova mora biti određen pre obaveznih obuka.

Potrebno je osnovno poznavanje engleskog jezika.

Poslovna inovacija ne sme imati veze sa bilo kojom vrstom oružja, alkoholnih napitaka, cigareta i opojnih sredstava. U slučaju da organizator proceni da poslovna ideja nije ispunila ovaj kriterijum, ima pravo da diskvalifikuje tim.

Ocenjivaće se:

U nastavku se nalazi formular koji je potrebno popuniti podacima o vašoj poslovnoj ideji. Nakon unosa podataka, pošaljite vašu prijavu klikom na dugme ‘potvrdi’ koje se nalazi na kraju formulara. Timovi formular popunjavaju jednokratno i nije ga moguće naknadno menjati.


NAJBOLJA POSLOVNA INOVACIJA 2011

registracioni formular na sajtu www.ja-serbia.org


Exit mobile version