[ youth.rs ]

Kampanja e-Bzbednost u okviru projekta “Dosta E-Nasilja!”

Projekat “Dosta E-Nasilja!” kojem su posvećene stranice sajta Nezavisne omladinske organizacije Rume ima za cilj podizanje nivoa svesti mladih svih uzrasta, a naročito srednjoškolaca, o pojmu i načinima prevencije elektronskog nasilja („cyberbullying“), putem organizacije 3 tribine (u Rumi, Sremskoj Mitrovici i Šidu) u periodu april – jun 2011. godine, kao i putem virtuelnog informativnog centra na internetu.

Ovim projektom želimo da pomognemo mladima da prepoznaju problem sa kojim se sve više sreću pri korišćenju savremenih vidova komunikacije, kao i da im ukažemo na načine prevencije i zaštite od zlostavljanja ovakve vrste.
Početak rada virtuelnog centra očekuje se u prvoj polovini maja ove godine. U međuvremenu i tokom celog trajanja projekta vodi se i internet kampanja e-Bezbednost na našoj Facebook stranici.
Pozviamo vas da nam se pridružite u ovoj kampanji i da, ukoliko je moguće, ovu vest objavite na svom sajtu kako bi informacija stigla do što većeg broja mladih i ljudi koji žele da se bore za nenasilje i toleranciju na internetu. Projekat se finansira od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine.

 

Exit mobile version