[ youth.rs ]

Konkurs za izbor zagađivača godine i zaštitnike životne sredine

Ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2 i Pokret gorana Vojvodine, ove godine zajednički organizuju akciju „Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine“ za 2010. godinu.

Cilj akcije je unapređenje životne sredine i održivog razvoja, kao i podizanje nivoa svesti o potrebi zaštite životne sredine. Ovo je najveća i najstarija ekološka akcija i tradicionalno se organizuje već 27 godina. Realizuje se kontinuirano tokom cele godine, dok se završna manifestacija uz dodelu “Crnog” i “Zelenog” lista, održava jednom godišnje.

U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani – pojedinci, udruženja, organizacije, institucije… tako što će popuniti aplikacione formulare, koji su dostupni na sajtovima Pokreta gorana (www.pokretgorana.org.rs, www.pgv.org.rs) i sajtu Radio Beograda 2 (www.radiobeograd.rs). Popunjeni aplikacioni fomulari se primaju na e-mail adrese office@ekoloskicentar.org i cekajucivetar@hotmail.com zaključno sa 22. april 2011. godine.

Akcija “Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine” za 2010. godinu će se završiti dodelom “Crnog” i “Zelenog” lista, koja će se ove godine dodeliti 13. maja sa početkom simbolično u 5 do 12 u Sremskim Karlovcima.

Izvor: CRNPS

Exit mobile version