[ youth.rs ]

Izazovi mladih posle 20-te

Aktivan život organizuje 30.3 – 1.4. trodnevni trening (školu) za aktivne mlade ljude (23- 28 godina). Tema seminara je prilagođavanje i upravljanje promenama.

Škola je zamišljena kao korak ka osamostaljivanju i početku samostalnog života. U ovom procesu često smo ostavljeni sami sebi, a da bismo bolje razumeli šta se sve tu dešava i zašto neki lakše, a neki teže prihvate ovu odgovornost osmislili smo ovaj seminar.

Pored ove teme, rad na promenama ćemo ispitivati i na drugim planovima, tako da će brojni primeri biti iz sveta sporta i rekreacije.

Za koga je namenjen seminar?

Vreme i mesto

30.3.,  31.3.  i 1.4. (sreda, četvrtak, petak) od 9 – 16h u Beogradu (za detalje oko mesta nakon prijave). O ciljevima, agendi i detaljima pogledajte u ovom pdf-u.

Prijavite se!

Upravljanje promenom 30.3


*Обавезно

Exit mobile version