[ youth.rs ]

Pokreni se! Takmičenje projektnih ideja

Želimo da postaneš agent promene u svom okruženju! Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat i učestvuj na takmičenju projektnih ideja!Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!

Ovo je prilika da stekneš prektično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijom i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta može podneti:

Ukoliko je predlog projekta dostavljen od strane pojedinca ili grupe pojedinica, sama osoba – podnosilac – treba da bude osoba između 19 i 27 godina. Podnosilac projekta mora biti fizičko ili pravno lice sa prijavom boravka odnosno registrovanom adresom na teritoriji Republike Srbije

Trajanje konkursa

Konkurs projektnih ideja je otvoren od 10. februara do 01. aprila.

U okviru kog budžeta se podnosi projekat?

Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.

Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom sa kompanijom – mentorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru iznosa koji kompanija donira

Teme u okviru kojih se podnosi predlog projekta:

1. Utičem na održivu ekonomiju!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije za motivisanje i podsticanje mladih na aktivnosti kojima će sami sebi stvarati šanse za zapošljavanje i edukaciju srednjoškolaca o poslovnom svetu.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

 

 

2. Utičem na održivost društva!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretnu akciju kojom se mladi  podstiču da doprinesu edukaciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

3. Utičem na zaštitu životne sredine!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije kojom se motivišu i podsticu mladi da razmišljaju i deluju u pravcu povecanja reciklaže, smanjenja otpada i edukacije mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

Najbolje ideje biće finansirane odstrane vodećih kompanija  pri cemu cete ucestvovati u realizaciji svog projekta uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte preko kontakt formulara na sajtu.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 01.04.2010. u 18h na najbolja.ideja.omob@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . U “subject-u” napisati za koji stub održivosti ste se odlučili. (“Utičem na zaštitu životne sredine”, “Utičem na ekonomski faktor” ili “Utičem na socijalni faktor”).

Pokreni promenu! Na tebi je!

Više informacija možete pronaći ovde, a prijavni formular ovde.

Exit mobile version