[ youth.rs ]

Konkursi 48. Disovog proleća

Konkurs za pesničku nagradu Mladi Dis
Povodom 48. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ i Odbor Disovog proleća raspisuju tradicionalni konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku, autora do 31 godine starosti. Autor dostavlja organizatoru rukopis u tri primerka sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku, potpisan šifrom. Rešenje šifre slati u posebnom kovertu uz rukopis.

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2011. godine.

Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa Mladi Dis i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji Tokovi.

Razultati konkursa biće objavljeni do 20. maja 2011. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Nagrada Mladi Dis autoru najboljeg rukopisa biće dodeljena u Čačku na završnim svečanostima 48. Disovog proleća.

Rukopise u tri primerka slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs“.

__________________________________________________________________________________________

Konkurs za esej o Disu

Povodom 48. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za esej o Vladislavu Petkoviću Disu i njegovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti i đaci. Autori šalju radove u tri primerka, potpisane šifrom, a rešenje šifre dostavljaju u posebnom kovertu uz rukopis.

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2011. godine.

Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolja rada čije autore Biblioteka novčano nagrađuje.

Odluka žirija biće saopštena do 20. maja 2011. godine, a nagrade uručene na završnim svečanostima 48. Disovog proleća u Čačku.

Rukopise u tri primerka slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za esej“.

_________________________________________________________________________________

KONKURS ZA LITERARNE RADOVE

Gradska bibliteka „Vladislav Petković Dis“ i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za učeničke literarne radove (pesma i kraći prozni sastav).

Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola na području Moravičkog okruga. Literarni radovi osnovaca ocenjuju se odvojeno od srednjoškolaca. Po tri najuspešnija rada iz svake oblasti, prema oceni stručnog žirija, biće nagrađena i objavljena u časopisu „Disovo proleće“. Rezultati konkursa biće poznati do završne manifestacije 48. Disovog proleća u trećoj nedelji maja.

Rukopise u tri primerka dostaviti do 1. aprila 2011. godine na adresu GRADSKA BIBLIOTEKA, GOSPODAR JOVANOVA 6, 32000 ČAČAK.

Exit mobile version