[ youth.rs ]

Konkurs za Studentsku nagradu 2011, na temu, „Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije“

U cilju promovisanja održivog razvoja u institucijama visokog obrazovanja, Francusko-Srpska Privredna Komora u saradnji sa dnevnim listom Blic, organizuje konkurs za Studentsku nagradu 2011, na temu „Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije“

 

Od 4.3 potencijalnih MTen (megatona ekvivalentne nafte) proizvedenih iz obnovljivih izvora energije, Srbija trenutno koristi oko 16% potencijala.

Šta možemo učiniti da se ova cifra poveća?

Studenti, pošaljite nam vaš rad koji će odgoriti na ovo pitanje i dajte nam konkretan predlog ili projekat koji bi unapredio situaciju.

Studentska nagrada namenjena je svim srpskim i stranim studentima, koji će na dan 31.12.2011. imati manje od 30 godina starosti,  a koji su upisali školsku 2010/2011 pri nekoj instituciji visokog obrazovanja u Srbiji.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je ponedeljak 14. mart 2011.

U daljem toku konkursa tri kandidata usmeno će braniti svoj rad pred žirijem  (datum i mesto održavanja u Beogradu će biti naknadno objavljeni).

Sponzori takmičenja će uručiti nagrade u sumi od:

1. nagrada: 1500 EUR, koju dodeljuje „Veolia Transport“

2. nagrada: 1000 EUR, koju dodeljuje „Mlekoprodukt“

3. nagrada : 500 EUR, koju dodeljuje „Louis Berger“

Nakon odluke žirija, nagrade će biti dodeljene autorima, tokom ceremonije koja će biti praćena koktelom, a kome će prisustvovati članovi FSPK, dnevnog lista Blic, kao i glavni akteri iz domena odrzivog razvoja u Srbiji.

Više informacija o samom takmičenju možete videti na:

www.ccfs.rs

Exit mobile version