[ youth.rs ]

Unija srednjoškolaca Srbije otvara konkurs za mesto u UNSS Timu za Beograd! BUDI I TI DEO UNSS TIMA!

UNSS : je nacionalna omladinska organizacija srednjoškolaca i srednjoškolki,  koja okuplja  više od 100 škola širom zemlje, i reprezentuje ih na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Unija srednjoškolaca Srbije postoji već 7 godina i bavi se aktivnim učešćem mladih u društvu, afirmacijom, edukacijom i informisanjem srednjoškolaca i srednjoškolki, organizovanjem treninga, seminara i radionica i sve to u cilju osnaživanja mreže učeničkih parlamenata i unapređenjem obrazovanja. Najveći uspeh UNSS-a je izmena zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojom su učenici i učenice dobili pravo glasa u školskom odboru. UNSS je pokretač evropskog koncepta “Social Day” koji se bavi osnivanjem prvog srednjoškolskog fonda, volonterizmom i društveno odgovornim poslovanjem.
Unija srednjoškolaac Srbije sarađuje sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom omladine i sporta, predstavlja srednjoškolce u Nacionalnom prosvetnom savetu, NAPOR-u, KOMS-u i OBESSU – evropskoj uniji srednjoškolaca.

 

TIM ZA BEOGRAD : je novo telo UNSS-a koji će okupti 5 mladih sa teritorije grada Beograda, a koji će se baviti projekatim UNSS-a u Beogradu. Članovi ovog tima moći će da osmišljavaju i realizuju sopstvene projekte ali će biti zaduženi i za saradnju sa beogradskim školama i implementaciju nacionalnih projekata u svome gradu. Tim blisko sarađivati sa Upravnim  odborom UNSS-a kao i sa lokalnim koordinatorima. Neke od aktivnosti na kojima će raditi jeste organizacija Konferencija, sastanaka i seminara UNSS-a.

Članovi i članice ovog tima imaće priliku da se zabave, putuju, učestvuju na međunarodnim seminarima, da upoznaju zanimljive ljude, nauče nešto novo i doprinesu razvoju boljeg obrazovanja i slobodnog vremena srednjoškolaca i srednjoškolki.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? Svi proaktivni, kreativni, mladi sa idejom koji žive na teritoriji grada Beograda, a koji su motivisani da preuzmu inicijativu.

 

ROKOVI
5.februar : krajnji rok za prijavu na konkurs
8.februar : rezultati konkursa

FORMULAR ZA PRIJAVU

Exit mobile version