[ youth.rs ]

Radionice za pripremu projekata

Tokom decembra 2010. i u januaru 2011. godine, Tempus kancelarija organizuje nekoliko radionica za pripremu
projekata u želji da pomogne onima koji planiraju da prijave projekte na predstojećem konkursu ili pak žele da
učestvuju u nekoj projektnoj prijavi a podjednako im je važno da se detaljnije upoznaju sa pravilima Programa.
Organizovaćemo dva tipa radionica:
A) Uvodne radionice: upoznavanje sa terminologijom koja se koristi u Tempus programu, tekst konkursa,
osnovna pojašnjenja o prioritetnim oblastima, vrste projekata i dozvoljene vrste troškova, uvodna obuka za
pisanje logičke matrice projekta.
B) Radionice za razradu projekata (namenjene onima kojima je sve nabrojano kao teme radionica uvodnog tipa
poznato): detaljna pojašnjenja u vezi sa elektronskim formularem za Tempus projekte i svim njegovim
delovima, saveti za razradu radnih paketa i budžeta projekta, pojašnjenje procedure ocenjivanja i sl.
Raspored uvodnih radionica:
• 1.12.2010. Beograd – Beogradska politehnika, Krfska 7 (Zvezdara), vreme: 13-16h
• 15.12.2010. Niš – Rektorat Univerziteta u Nišu, Univerzitetski trg br. 2, vreme: 10-12.30h
• 21.12.2010. Novi Pazar – Državni univerzitet u Novom Pazaru, Vuka Karadžića bb, vreme: 11-14h
Raspored radionica za razradu projektnih predloga:
• 13.12.2010. Beograd – Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1, sala 8, vreme: 10-14h
• 17.12.2010. Novi Sad – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića br 6,
Svečana sala, vreme: 10-14h
• 20.12.2010. Kragujevac – Rektorat Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb, Svečana sala, vreme: 11h-15h
• 23.12.2010. Niš – Rektorat Univerziteta u Nišu, Univerzitetski trg br. 2, vreme: 10-14h
• 18. 01. 2011. Beograd – Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, vreme 10-14h
Program radionica i precizniji podaci o njihovim temama, kao i vreme i sale u kojima će biti održane (tamo gde to
sada nije još poznato) biće navedene u kalendaru na sajtu Tempus kancelarije www.tempus.ac.rs nekoliko dana
pre radionice.
Učešće na radionicama je besplatno tj. ulaz je slobodan za sve kolege koji pripremaju projekte, učestvuju u
njima i kojima trebaju odgovori na konkretna pitanja. Preporučujemo, pre dolaska na radionice, upoznavanje sa
osnovnim dokumentima u Programu, kao što su tekst konkursa i instrukcije za popunjavanje e-formulara (one
koji budu objavljene do vremena održavanja radionica).
Nakon radionica stojimo vam na raspolaganju za dodatne razgovore kako bismo odgovorili na pitanja koja su
specifična za vašu projektnu prijavu.
Takođe je moguće organizovati i individualne sastanke u Tempus kancelariji u vezi sa projektnom prijavom koju
spremate. Za takve sastanke, molimo vas da nam se javite telefonom ili e-mejlom da bismo se dogovorili za
termin.
Napominjemo i da učešče na radionicama tipa A nije uslov za učešće na radionicama tipa B, ali se podrazumeva
da ste upoznati sa osnovnim elementima ako dolazite na radionice tipa B. Sve radionice jednog tipa imaće,
uglavnom, isti opseg pokrivenih tema na svim navedenim mestima dešavanja

Exit mobile version