[ youth.rs ]

Mladi otišli i “odneli” 12 mlrd. €

Dvadeset godina posle sumornih devedesetih i deset godina posle demokratske promene želja mladih ljudi i dalje je da, odmah po sticanju diplome, napuste Srbiju. Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma Srbija se nalazi na vrhu liste zemalja iz kojih se beleži takozvani “odliv mozgova”.

Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, smatra da je vreme za akciju na najvišem nivou. On navodi da su obrazovani mladi ljudi koji su nakon završenog školovanja napustili zemlju koštali Srbiju više od 12 milijardi evra.

Kovačević, kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu, potvrđuje da je veliki broj inženjera već napustio zemlju. On kaže da inženjeri elektrotehnike u našoj zemlji još i lako nalaze posao koji je pristojno plaćen, ali naglašava da je situacija puno lošija sa mašinskim, saobraćajnim, rudarskim inženjerima, kao i tehnolozima.

Isto tako, on navodi da u svetu postoji velika potreba za obrazovanim stručnjacima i navodi primer da Nemačka traži čak 400.000 novih inženjera svih profila u narednim godinama da bi mogla da održi tempo rasta.

On dodaje da je Srbiji neophodna strategija koje su to privredne grane koje će biti potrebne u budućnosti.

Kovačević navodi da bi to trebalo da budu grane koje uvek imaju najveći značaj, kao što su hrana, voda i energetika. Naravno, kaže on, tu treba ubrojati i moderne tehnologije, IT i telekomunikacije.

Rektor Beogradskog univerziteta objašnjava i da naša zemlja veoma malo ulaže u razvoj i obrazovanje. Tako se iz budžeta u obrazovanje ulaže samo 3,3 odsto, a za nauku tek 0,3 procenata budžeta. Istovremeno, ulaganja na nivou Evropu iznose oko šest za obrazovanje i oko tri odsto na nauku.

Izvor:B92

Exit mobile version