[ youth.rs ]

PREDUZMINEŠTO! Raspisan konkurs za mlade preduzetnike

Smart Kolektiv i Forum poslovnih lidera* pozivaju mlade preduzetnike i preduzetnice sa teritorije Srbije da se prijave za besplatnu podršku iskusnih menadžerabiznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom godinu dana, dva do četiri sata mesečno.

Konkurs se realizuje u okviru projekta „Preduzminešto! – Biznis mentorstva za mlade preduzetinke“, i namenjen je mladim ljudima (uzrasta do 30 godina) koji su najranije 2008. godine registrovali preduzeće/preduzetničku radnju i potrebna im je podrška da unaprede svoje poslovanje. Konkurs će biti otvoren do 15. decembra.

Projekat realizuju Smart Kolektiv i Forum poslovnih lidera, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u okviru konkursa za realizaciju ključnih smernica Nacionalne strategije za mlade 2009. i 2010. godine. Vreme i veštine svojih zaposlenih za program trenutno doniraju kompanije Holcim, Državna lutrija Srbije, Droga Kolinska, KPMG, Coca-Cola Hellenic, PricewaterhouseCoopers i VIP mobile.

Prijavite se ovde!

Vise informacija o ovom programu i ostalim drustveno odgovornim inicijativama Foruma poslovnih lidera nalazi se na www.fpl.rs

Exit mobile version