[ youth.rs ]

Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo dva konkursa za programe i projekte u oblasti omladinske politike

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6/10 od 12.02.2010. godine) raspisuje: 1.) Konkurs za promociju i podršku radu sa mladima:
deo konkursa A: promocija saradnje i umrežavanja omladinskih organizacija
deo konkursa B: podrška udruženjima u cilju unapređivanja kvaliteta u radu sa mladima
Pravo konkurisanja za dodelu ovih sredstva imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 22. oktobar 2010. godine.

2.) Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka istraživanju položaja i potreba mladih u Republici Srbiji – Usklađenost sadržaja projekata realizovanih u oblasti omladinske politike sa očekivanjima i potrebama mladih
Pravo konkurisanja za dodelu ovih sredstava imaju instituti i fakulteti, koji na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata ili programa.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 22. novembar 2010. godine.

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs i na adresi www.zamislizivot.org. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 301 43 11 ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs.

Exit mobile version