[ youth.rs ]

Formula za školarinu

Od oktobra počinje rangiranje studenata na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Osim uslova od najmanje 48 bodova, na rang-listu uticaće i prosečna ocena

BROJ bodova i prosečna ocena pomnožena sa 1,5 biće formula po kojoj će se od oktobra rangirati i budžetski i samofinansirajući studenti Univerziteta u Beogradu. Međutim, da bi uopšte stekli pravo da konkurišu na budžet, akademci moraju imati najmanje 48 ESP (evropski sistem prenosa) bodova.

Ova novina, koja je predviđena izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, traži od studenata da dobro zagreju stolicu kako bi ostvarili pravo na besplatno školovanje. Do sada su budžetski studenti koji ostvare uslov mogli zadržati ovaj status do kraja godine. Međutim, izmenama zakona, budžet više nikome nije zagarantovan, a za privilegovan status mogu se boriti i samofinansirajući akademci.

– Student koji je osvojio 50 bodova i ima prosečnu ocenu 10, imaće 65 poena – objašnjava prof. dr Neda Bokan, prorektor Univerziteta u Beogradu. – Više nije bitno da student položi što veći broj ispita i tako prikupi bodove, već se gledaju i ocene. Ipak, nema razloga za brigu, jer je naša procena da će na malom broju fakulteta biti prekoračena propisana kvota za upis na budžet. To se, pre svega, odnosi na Fakultet političkih nauka i Fakultet organizacionih nauka.

Fakultet ima pravo da u drugu i ostale godine studije na školovanje o trošku države upiše 20 odsto više studenata od predviđene budžetske kvote. Tako, ako je kvota 500 studenta, moći će da upišu 600 akademaca na besplatno školovanje. Studenti koji su upisali studije 2006. godine i sada su apsolventi zadržaće taj status još godinu dana.

Iako je Bolonjskom deklaracijom predviđeno da se moraju položiti svi ispiti da bi se upisala naredna godina studija, u praksi se to ne primenjuje, jer je mala prolaznost. Tako na Univerzitetu u Beogradu, prema poslednjim analizama, godinu “očisti” tek petina studenata, a na 13,25 odsto predmeta prolaznost je manja od 30 odsto.

 

Izvor: Novosti

Exit mobile version