[ youth.rs ]

seminar: Participacija i mobilizacija mladih u lokalnoj zajednici

Udruženje gradjana „RES POLIS“ pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije pokrenulo je projekat „KORAK NAPRED“ koji ima za cilj podsticanje društvenog aktivizma mladih na teritoriji AP Vojvodine, kako bi mladi u što vecoj meri i na što kvalitetniji nacin uzeli ucešce u rešavanju lokalnih i globalnih problema.

O PROJEKTU KORAK NAPRED

Medju prioritetnim ciljevima Nacionalne strategije za mlade nalazi se podsticanje aktivnog ucešca mladih u društvu te su se UG „RES POLIS“ i Ministarstvo omladine i sporta usaglasili da realizuju projekat „Korak napred“, trodnevni trening-seminar koji bi za ulogu imao obuku predstavnika omladinskih organizacija iz oblasti mobilizacije društveno neaktivnih mladih.

KO MOŽE DA UCESTVUJE NA SEMINARU?

Mladi od 18 do 30 godina, predstavnici/e omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih Kancelarija za mlade

TERMIN I MESTO ODRŽAVANjA SEMINARA

Seminar ce se održati u okolini Novog Sada u periodu od 08-10.oktobra.2010 godine. Pokriveni su troškovi smeštaja, ishrane, putnih troškova i radnog materijala.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da bi se prijavili za ucešce na seminaru, potrebno je popuniti prijavni formular . Prijave slati iskljucivo elektronskim putem na mail: respolisns@gmail.com. Broj ucesnika/ca je ogranicen!

Prijave se mogu poslati najkasnije do 25. septembra 2010. godine. Kandidatima i kandidatkinjama cije prijave budu prihvacene bice poslata agenda i detalji aktivnosti.

PORUKA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

U toku je Medjunarodna godina mladih. Ona predstavlja za nas novu šansu i mogucnost jer nam daje dodatnu energiju i predstavlja godinu kadace Srbija i mladi ljudi u Srbiji dobiti Zakon o mladima. Mladi su najpozvaniji da se pitaju o sadržaju i rešenjima zakona o mladima. Ministarstvo omladine i sporta nastoji da cuje želje mladih, da omoguci njihovu informisanost kao i ucešce u svakoj fazi izrade zakona. Proces izrade zakona o mladima sprovodi se u partnerstvu sa mrežom organizacija civilnog društva. Ministarstvo omladine i sporta želi da omoguci aktivno ucešce mladih u naporima da izgrade bolje okruženje i lepšu buducnost za sebe i svoju generaciju.

KONTAKT

Ukoliko imaš neko dodatno pitanje, molimo te da kontaktiraš UG RES POLIS iz Novog Sada na respolisns@gmail.com ili na +381605151715

Ulica Narodnog fronta 20/2,
21000 Novi Sad, Srbija,
Tel/faks: 021 467 912,
www.respolis.com

Exit mobile version