[ youth.rs ]

Akademija omladinskog rada

Pozivamo Kancelarije za mlade i omladinske nevladine organizacije sa teritorije Srbije i njihove predstavnike/ce da ucestvuju u projektu AKADEMIJA OMLADINSKOG RADA


Omladinske nevladine organizacije i Kancelarije za mlade sa teritorije Republike Srbije imaju priliku da prijave jednog/u predstavnika/cu da učestvuje u projektu. Time organizacija/KZM postaje partner na projektu. Prava i obaveze partnera detaljnije su navedene u priloženom sporazumu o partnerstvu.
Osnovni cilj Akademije jeste osnaživanje omladinskih radnika/ca i predstavnika/ca KZM radi unapređenja njihovih veština za realizaciju aktivnosti omladinskog rada, pre svega sa mladima koji žive u otežanim uslovima.

Učesnici/e će imati priliku da učestvuju u jednoj od 3 petodnevne obuke u okviru Akademije (07.-11.10.2010. u Bečeju) sa temama:
a) osnove omladinskog rada i uključivanje mladih iz osetljivih grupa i manje razvijenih sredina,
b) omladinski rad na ulici i korišćenje teatarskih tehnika u omladinskom radu
c) korišćenje multimedije i socijalnih veb sajtova u omladinskom radu

Obuka će biti realizovana u periodu 07.-11.10.2010. u Bečeju, Villa Via www.becej-hotel.com .

U prijavi navedite koju obuku biste voleli da pohađate i pri formiranju grupa ćemo se truditi da vas uključimo u odabranu obuku, ali pošto je potrebno da uzmemo u obzir i druge kriterijume, moguće je da ćete biti primljeni da učestvujete u jednoj od druge dve obuke.

Nakon obuke, partnerska organizacija i njihov predstavnik/ca će imati priliku i odgovornost da uz supervizijsku i finansijsku podršku (u iznosu do 5000 dinara) realizuju najmanje jednu aktivnost namenjenu mladima iz manje razvijenih sredina i/ili osetljivih grupa, i na taj način primene stečena znanja i veštine. Aktivnost će biti isplanirana u toku obuke i može se
realizovati u saradnji sa drugim uključenim organizacijama/KZM.

Kriterijumi za učesnike⁄ce:
• starost iznad 18 godina
• motivacija za aktivno učešće u projektu i realizaciju planiranih aktivnosti
• prethodna aktivnost u omladinskoj organizaciji/KZM ispred koje se prijavljuje kao učesnik⁄ca
• spremnost i mogućnost da stečena znanja primene u svojoj organizaciji.
Posebno podstičemo prijave učesnika/ca iz iz manje razvijenih sredina i/ili osetljivih grupa.

Ukupno će biti odabrano 30 učesnika/ca, od čega 15 predstavnika/ca omladinskih organizacija i 15 predstavnika/ca Kancelarija za mlade. Pri odabiru će se voditi računa i o balansu polova i predstavnika/ca svih regionalnih celina.
Svim učesnicima/ama su pokriveni troškovi učešća na obuci, prevoza, smeštaja i ishrane u toku projekta.
Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u projektu potrebno je da nam najkasnije do 25. 09.2010. pošaljete na mejl office@ono.org.rs:
a) prijavu vašeg predstavnika/ce
b) potpisan i pečatiran sporazum o saradnji (dovoljna je skenirana kopija/fotografija ili faksirana na broj 021 52 11 99, original dostavljate ukoliko budete odabrani)
Molimo vas da kao naslov (subject) mejla navedete prijava na akademiju omladinskog rada. Do 30. 09. 2010. ćemo sve prijavljene mejlom obavestiti o finalnom odabiru učesnika/ca.

Molimo vas da poziv prosledite i drugim organizacijama/KZM za koje smatrate da bi bile motivisane da učestvuju.

Ukoliko imate dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte
Jelena Vukičević,
koordinatorka projekta Akademija omladinskog rada
ONO – Omladinska Nevladina Organizacija
063 84 55 438, jelena.vukicevic@ono.org.rs

 

Exit mobile version