[ youth.rs ]

DRI otvara konkurs za prijem 18 stručnjaka

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je danas javni konkurs za primanje u stalni radni odnos 18 stručnih ljudi – ovlašćenih državnih revizora i savetnika u reviziji, saradnika i referenata u toj državnoj službi.


DRI za stalni radni odnos traži dva ovlašćena državna revizora, dva državna revizora, nekoliko viših savetnika u reviziji, samostalne i mladje savetnike u reviziji, zatim referente, načelnika Službe za finansije i računovodstvo, administratora bezbednosti sistema.

Najviše se traže revizori za Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica a za taj sektor traže se i stručnjaci za administrativno-tehničke poslove.

Uslovi za sva radna mesta su da su učesnici konkursa državljani republike Srbije, da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nisu osudjivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, navodi su u oglasu koji je danas objavljen u dnevnom listu “Politika”.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana, a počinje da teče narednog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku”.

Državni službenik
koji se prijavi na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rodjenih podnosi rešenje o rasporedjivanju ili premeštaju na drugo radno mesto.

Državni revizor Radoslav Sretenović u više navrata ranije je naglašavao da je za efikasniji i kvalitetniji rad DRI potrebno zaposliti novi kadar ali i povećati plate držzavnim revizorima.

On je već najavio da će se uskoro krenuti u posao revizije finansijskih izveštaja javnih preduzeća u Srbiji.

Sretenović
je tvrdio da ovlašćeni revizori koji obavljaju složen i odgovoran posao trebalo da imaju platu u rangu najviših državnih službenika na položaju, odnosno oko 144.000 dinara.

Izvor: Tanjug

Exit mobile version