[ youth.rs ]

Virtuelno preduzeće – 12 dnevna obuka

Ako želite da:
– naučite nešto više o poslovnoj korespodenciji, računovodstvu, poslovnoj komunikaciji i poslovnom bontonu, prodaji, marketingu, kadrovskim poslovima…
-prođete kroz simulaciju radnog procesa

-steknete iskustvo, da se pripremite za posao, da razvijete i neke osobine, kao što su samokritičnost, samostalnost, samoinicijativnost, kreativnost, sposobnost komuniciranja, timskog rada i naravno da steknete dodatno samopouzdanje…

Prijavite se na radionicu virtuelno preduzeće,  obuka traje 12 radnih dana po 4 sata, a ukupan fond časova je 48.
Obuka će se realizovati od 12. do 24. avgusta 2010. godine u Obrenovcu, računarski kabinet u Tehničkoj školi.

Na kraju obuke, svi polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju obuke.
Prijave na 011/8724025 ili putem e-mail kzm.obrenovac@yahoo.com

Organizatori: Preduzetnički centar Obrenovac i Kancelarija za mlade Obrenovac

Exit mobile version