[ youth.rs ]

Poziv za učešće u “Školi za buduće lidere održivog razvoja”. Ada Ciganlija (Centar vodenih sportova) 4, 11, 18. i 25. Septembar 2010.

Ambasadori životne sredine Vas pozivaju da se prijavite za učešće u Školi za buduće lidere održivog razvoja. Škola obuhvata četiri jednodnevna predavanja na temu održivog razvoja, koja će biti održana 4, 11, 18. i 25. Septembra na Adi Ciganliji u prostorijama Centra za vodene sportoveu Beogradu. Cilj škole je da mladi budući lideri i donosioci odluka steknu osnovna znanja na teme “Održivi razvoj i postizanje održivosti na lokalnom nivou”, “Energrtska efikasnost i obnovljivi izvori energije”, “Upravljanje otpadom na lokalnom nivou” i “Zastupanje u pitanjima životne sredine”, koja će im omogućiti da kao budući lideri rade na kreiranju zelenih razvojnih politika na lokalnom nivou. Predavanja su namenjena pripadnicima omladine političkih stranaka, mladima iz civilnog sektora i aktivistima kancelarije za mlade. Pored predavanja, polaznici Škole za buduće lidere održivog razvoja imaće priliku da se uključe u javne rasprave na temu održivog razvoja i zaštite životne sredine kao i da se sastanu sa predstavnicima Opštinskih organa i predstavnicima neformalne parlamentarne zelene grupe. Projekat će biti realizovan u saradnji sa javnim preduzećem Ada Ciganlija uz podršku Gradskog sekretarijata za životnu sredinu grada Beograda. Ambasadori životne sredine je udruženje građana sa misijom da doprinosi u izgradnji čistije, zdravije i održive životne sredine u zemlji, regionu, Evropi i planeti kroz parnerstvo sa lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, vladinim i drugim institucijama, prenošenje znanja u oblasti životne sredine i komunikaciji na svim nivoima, razvijanje javne svesti u oblasti životne sredine, aktivnosti koje doprinose ekonomskom, socijalnom i održivom razvoju.
Svi zainteresovani mogu da se prijave do 15. 8. 2010. na ambasadori.edukacija@gmail.com. Prijava podrazumeva kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo do 200 reči. Kontak osoba za dodatne informacije je Darko Kenig, tel 069-1-222-364. Napomena: Refundacija putnih troškova za učesnike van Beograda nije predviđena.

Exit mobile version