[ youth.rs ]

LETNJI KAMP NA TEMU BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, “Mladi Srbije za zakonitost” Sićevo, Niš, 17-21.08.2010

PROTECTA POZIVA ZAINTERESOVANE OMLADINSKE NVO NA LETNJI KAMP NA TEMU BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA,”Mladi Srbije za zakonitost” Sićevo, Niš, 17-21.08.2010

Sve zainteresovane omladinske NVO iz Srbije koje žele da se druže, nauče dosta toga o afirmisanju principa zakonitosti i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije mogu da se prijave na letnji kamp u organizaciji NVO PROTECTA-e.

Molimo da pažljivo pročitate javni poziv i da u skladu sa uputstvima popunite aplikacioni formular.

Exit mobile version