[ youth.rs ]

Konkurs za vizuelni identitet proslave jubileja – SNP

Srpsko narodno pozorište će nakon leta ući u svoju jubilarnu 150. pozorišnu sezonu. Najstarije pozorište želi tim povodom da pruže podršku i afirmiše mlade buduće profesionalce u domenu kreativnosti. Za potrebe obeležavanja jubileja 150 godina od osnivanja, SNP pruža priliku studentima grafičkog oblikovanja (pravo učešća na konkursu imaju i svršeni studenti, kao i studenti master ili specijalističkih studija iz ove oblasti), da svojim predlozima-idejnim rešenjima, samostalno ili u sklopu nastavnog zadatka, konkurišu i predlože izgled kompletnog vizuelnog identiteta. To podrazumeva: znak-logo jubileja, da na simboličan-piktogramski ili tipografski način simbolizuje vek i po (150 godina) postojanja SNP-a (1861-2011); predlog fonta (ćirilica / latinica) maksimalno čitljiv u svim veličinama i formama (normal, bold, italik, verzal-kurent); predlog boje (2-3 boje koje će se provlačiti kao stajling celovitog identiteta); plakat (100 x 70 cm) uspravno, kolor 4/0 (kreacija treba da simbolično nagovesti, pre svega: umetničko-scenski karakter institucije – Drama, Opera, Balet – vek i po kontinuiteta postojanja, njen značaj, kako u očuvanju tradicije i opšte kulture tako i na polju modernih tendencija).

Obavezni sadržaj: Srpsko narodno pozorište, postojeći znak pozorišta, logo jubileja, godine jubileja (ako to znak-logo ne sadrži); bilbord (300 x 400 cm, položenom formatu prilagođeno rešenje plakata); zastava (200 x 100 cm) uspravno (da sadrži znak-logo jubileja, znak SNP-a, osnovne boje identiteta); godišnji repertoar-katalog, korice (18 x 18 cm), (prilagođeno rešenje plakata); mesečni repertoar, korice (10,5 x 21 cm) položeno (prilagođeno rešenje plakata), sa predviđenom pozicijom izmene naziva meseca.

Radovi treba da stignu najkasnije do 1. septembra ove godine u elektronskom JPG ili PDF formatu (svaki element na posebnom A4 print formatu), sa osnovnim biografskim podacima, kontakt telefonom i e-mail adresom, kao i nazivom fakulteta i godinom studija. E-mail adresa za slanje radova je: gordana.novkov@snp.org.rs

Exit mobile version