[ youth.rs ]

Prijavi se za obuke – “Znanjem i praksom do posla”

Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva «Beograd» – Preduzetnički centar Obrenovac, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Gradske opštine Obrenovac , pruža vam mogućnost da kvalitetno ispunite vaše vreme i naučite nešto novo. U okviru projekta “Znanjem i praksom do posla”, koji finansira Grad Beograd – Kancelarija za mlade Grada Beograda, pružamo vam mogućnost da se uključite u sledeće obuke (možete da se prijavite za više obuka):

Na kraju obuka, svi polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju obuke.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, kontakt telefon, e – mail, kao i obuke za koje ste zainteresovani.
Možete se prijaviti na adresu Preduzetničkog centra Obrenovac: suzana.kuzmanovic@nadlanu.com , broj telefona: 8728-246, 8728-245 ili na adresu Kancelarije za mlade: kzm.obrenovac@yahoo.com , broj telefona: 8724-025.

Exit mobile version