[ youth.rs ]

Google Voice za studente

Da biste se registrovali za Google Voice servis bilo je potrebno da dobijete pozivnicu, a dobijanje pozivnice je često trajalo suviše dugo. Odnedavno Google primenjuje drugačiju politiku za dobijanje pozivnica za ovaj servis. Naime, ova kompanija je utvrdila da su među najbrojnijim korisnicima ove karakteristike studenti pa je odlučila da za studente čija e-mail adresa se završava odrednicom .edu olakša dobijanje pozivnice za Google Voice.

Svi oni koji zatraže pozivnicu a pri tome im se adresa završava na .edu dobijaju je za 24 časa. Google Voice je trenutno dsotupan samo za korisnike u SAD.

Izvor:ITsvet

Exit mobile version